Harmonogram programu

Aktywna Tablica 2024

WAŻNE TERMINY :

 • złożenie wniosków przez dyrektorów do organów prowadzących do dnia 15 maja 2024 ⇐

 • złożenie wniosków przez organy prowadzące do wojewodów do 30 maja 2024 ⇐

 • kwalifikacja wniosków przez wojewodów do 30 czerwca 2024 ⇐

 • przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych do 31 sierpnia 2024 r. ⇐

 • wykorzystanie wsparcia finansowego  w ramach projektu do 31 grudnia 2024 r.

Kto może się ubiegać o środki w ramach Programu w roku 2023 ?

O środki na zakup pomocy dydaktycznych mogą się ubiegać:

 1. szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019;
 2. szkoły ponadpodstawowe;
 3. szkoły kształcące uczniów niewidomych;
 4. szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,
 5. specjalne ośrodki szkolno–wychowawcze;
 6. szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020, 2021 i 2022

Program AKTYWNA TABLICA 2024 to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na realizację Programu w 2024 roku przeznaczono z budżetu państwa 55 mln zł. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

W ramach programu szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą zostać wyposażone w :

 • Interaktywne monitory dotykowe, komputer stacjonarny lub laptop jeśli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania,

 • Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią

 • Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem

 • Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami

 • Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim

 • Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej

 • Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej

 • Specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii wymienionych powyżej

ZOBACZ PRZYKŁADOWE REALIZACJE PROJEKTÓW W POPRZEDNIEJ EDYCJI 2017-2019

Wniosek dla DYREKTORA SZKOŁY typu A – kwota dotacji 14 000zł

dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; oraz szkoły ponadpodstawowe)

Wniosek dla DYREKTORA SZKOŁY B – kwota dotacji 35 000 zł pomoce dydaktyczne na specjalne potrzeby edukacyjne

dotyczy szkół wymienionych w § 2 ust. 5 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi oraz w § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);

W ramach programu Aktywna tablica 2024 zapewniamy wsparcie w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na specjalne potrzeby edukacyjne, bezpłatną instalację, montaż, szkolenie dla kadry pedagogicznej, zestawy interaktywne, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii wykorzystywane w TIK, wyłącznie sprawdzonych producentów dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
tel 502 902 054

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

MONITORY INTERAKTYWNE

Dzięki współpracy z najlepszymi dystrybutorami sprzętu interaktywnego na polskim rynku, możemy zagwarantować produkty wysokiej jakości w przystępnej cenie.

W stałej ofercie posiadamy oprogramowania edukacyjne dla nauczycieli i uczniów z serii mTalent, Eduterapeutica, podłogi interaktywne SmartFloor, ściany interaktywne Roomie

Wiarygodny partner handlowy, któremu możesz powierzyć realizację projektu od wsparcia przy przygotowania wniosku, do  zakupu, montażu, instalację sprzętu interaktywnego oraz szkolenia dla kadry pedagogicznej w twojej placówce oświatowej (szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe)

Możesz liczyć na profesjonalną obsługę i serwis oraz terminowe realizacje.

Materiały i treści zawarte na tej stronie zostały opracowane na podstawie oficjalnych informacji udostępnionych na stronie www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica-2024

Kompleksowa realizacja projektu Aktywna tablica 2024 dofinansowanie specjalne potrzeby edukacyjne, pomoce dydaktyczne mTalent, Eduterapeutica i narzędzia do terapii, gabinet terapeutyczny, specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wykorzystywane w TIK. Montaż monitory interaktywne Avtek, LG, podłoga interaktywna Smartfloor. Dofinansowanie na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego: Tomaszów Mazowiecki, Piotrków Trybunalski, Łowicz, Opoczno, Łódź, Pabianice, Bełchatów, Sieradz, Goszczanów, Skierniewice, Warszawa, Radom, Częstochowa, Sosnowiec