Harmonogram programu

Aktywna Tablica 2024

WAŻNE TERMINY :

 • złożenie wniosków przez dyrektorów do organów prowadzących do dnia 15 maja 2024 ⇐

 • złożenie wniosków przez organy prowadzące do wojewodów do 30 maja 2024 ⇐

 • kwalifikacja wniosków przez wojewodów do 30 czerwca 2024 ⇐

 • przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych do 31 sierpnia 2024 r. ⇐

 • wykorzystanie wsparcia finansowego  w ramach projektu do 31 grudnia 2024 r.

Kto może się ubiegać o środki w ramach Programu w roku 2023 ?

O środki na zakup pomocy dydaktycznych mogą się ubiegać:

 1. szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019;
 2. szkoły ponadpodstawowe;
 3. szkoły kształcące uczniów niewidomych;
 4. szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,
 5. specjalne ośrodki szkolno–wychowawcze;
 6. szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020, 2021 i 2022

Program AKTYWNA TABLICA 2024 to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na realizację Programu w 2023 roku przeznaczono z budżetu państwa 55 mln zł. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

W ramach programu szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą zostać wyposażone w :

 • Interaktywne monitory dotykowe, komputer stacjonarny lub laptop jeśli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania,

 • Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią

 • Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem

 • Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami

 • Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim

 • Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej

 • Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej

 • Specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii wymienionych powyżej

ZOBACZ PRZYKŁADOWE REALIZACJE PROJEKTÓW W POPRZEDNIEJ EDYCJI 2017-2019

Wniosek dla DYREKTORA SZKOŁY typu A – kwota dotacji 14 000zł

dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; oraz szkoły ponadpodstawowe)

Wniosek dla DYREKTORA SZKOŁY B – kwota dotacji 35 000 zł pomoce dydaktyczne na specjalne potrzeby edukacyjne

dotyczy szkół wymienionych w § 2 ust. 5 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi oraz w § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);

W ramach programu Aktywna tablica 2024 zapewniamy wsparcie w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na specjalne potrzeby edukacyjne, bezpłatną instalację, montaż, szkolenie dla kadry pedagogicznej, zestawy interaktywne, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii wykorzystywane w TIK, wyłącznie sprawdzonych producentów dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
tel 502 902 054

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

MONITORY INTERAKTYWNE

Dzięki współpracy z najlepszymi dystrybutorami sprzętu interaktywnego na polskim rynku, możemy zagwarantować produkty wysokiej jakości w przystępnej cenie.

W stałej ofercie posiadamy oprogramowania edukacyjne dla nauczycieli i uczniów z serii mTalent, Eduterapeutica, podłogi interaktywne SmartFloor

Wiarygodny partner handlowy, któremu możesz powierzyć realizację projektu od wsparcia przy przygotowania wniosku, do  zakupu, montażu, instalację sprzętu interaktywnego oraz szkolenia dla kadry pedagogicznej w twojej placówce oświatowej (szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe)

Możesz liczyć na profesjonalną obsługę i serwis oraz terminowe realizacje.

Materiały i treści zawarte na tej stronie zostały opracowane na podstawie oficjalnych informacji udostępnionych na stronie www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica-2024

Kompleksowa realizacja projektu Aktywna tablica 2024 dofinansowanie specjalne potrzeby edukacyjne, pomoce dydaktyczne mTalent Eduterapeutica i narzędzia do terapii, gabinet terapeutyczny, specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wykorzystywane w TIK. Montaż monitory interaktywne Avtek, LG, podłoga interaktywna Smartfloor. Dofinansowanie na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego: Tomaszów Mazowiecki, Skierniewice, Piotrków Trybunalski, Łowicz, Opoczno, Łódź, Pabianice, Bełchatów, Kutno, Sieradz. Powiat Łowicki, powiat Zgiersk, Żyrardów, Gmina Grójec, powiat sochaczewski, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Białobrzegi, Warszawa