Niezwykła podłoga interaktywna SmartFloor.

Jest to interaktywny zestaw stworzony z myślą o pracy w placówkach oświatowych takich jak żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, sale zabaw, które w innowacyjny sposób kładą nacisk na systematyczny rozwój swoich podopiecznych poprzez wspieranie rozwoju intelektualnego i ruchowego dzieci w różnym wieku – przedszkolnym i szkolnym. Zawiera szereg aplikacji edukacyjnych dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych dziecka na danym etapie rozwoju.

  • Wbudowane pakiety aplikacji podłogi interaktywnej SmartFloor zachęcają do aktywnej nauki – dzieci znacznie szybciej uczą się,

  • Obraz wyświetlany na podłodze – reaguje na ruch chodzących po nich dzieci

  • SmartFloor angażuje umysł i ciało – co sprawia, że dzieci chętniej przyswajają nowe wiadomości

  • Nauka poprzez zabawę
    – angażuje bardziej niż tradycyjne lekcje

Rewalidacja z Happy Stones
to zestaw interaktywnych zabaw i ćwiczeń ruchowych do wykorzystania podczas zajęć rewalidacyjnych do codziennej pracy pedagoga z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Idealne rozwiązanie znajdujące zastosowanie w szkole podstawowej,  gabinecie terapeutycznym, sali zabaw. Niezbędna pomoc dydaktyczna spełniająca wymogi projektu Aktywna tablica.

Wybrane ćwiczenia stymulują w szczególności percepcję wzrokową, myślenie logiczne i abstrakcyjne oraz spostrzegawczość. Rozwijają umiejętności językowe, a także zachęcają do podejmowania inicjatywy i działania, także tych związanych z aktywizacją społeczną, poprzez możliwość pracy w grupie. Przyjazna, spokojna grafika stymuluje nie tylko oko, ale i kubki smakowe.

Interaktywna podłoga SmartFloor dla dzieci znajduje zastosowanie w salach zabaw, przedszkolach, szkołach atrakcyjny i szeroki pakiet aplikacji podstawowych w tym >> Mali odkrywcy >>
W krainie kolorów >> Rusz głową >> Kulkowo
.